• مفاهیم و تعاریف

 عنوان واژه

تعریف 

 

اکران

 

نمایش فیلم در سینما

 

استدیو

 

مرکزی حرفه ای با مجموعه ی امکانات کامل جهت ضبط صدا و تصویر 

 

ماهواره

 

برای استفاده از آنتن ها و دریافت شبکه های تصویری که قادر به نمایش فرستنده های خارج از کشور می باشد. 

 

گیم نت

 

مرکزی برای انجام بازی های رایانه ای به صورت شبکه.

 

ویدئوکلوپ

 

مرکزی است برای ارائه محصولات تصویری و فرهنگی به روز کشور

 

ایکس باکس

XBOX

 دستگاه های بازی رایانه ای که در حال حاضر مجوز به آنها داده می شود.