تاریخ بروز رسانی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۴ تیر ۱۴۰۰
مجتمع باران آبیک 1
مجتمع باران آبیک 1

مجتمع باران آبیک 1

مجتمع باران آبیک 4
مجتمع باران آبیک 4

مجتمع باران آبیک 4

مجتمع باران آبیک 5
مجتمع باران آبیک 5

مجتمع باران آبیک 5

مجتمع باران آبیک 6
مجتمع باران آبیک 6

مجتمع باران آبیک 6

مجتمع باران آبیک 7
مجتمع باران آبیک 7

مجتمع باران آبیک 7

مجتمع باران آبیک 8
مجتمع باران آبیک 8

مجتمع باران آبیک 8

مجتمع باران آبیک 9
مجتمع باران آبیک 9

مجتمع باران آبیک 9

مجتمع باران آبیک 10
مجتمع باران آبیک 10

مجتمع باران آبیک 10

فهرست کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری

ردیف

عنوان

رئیس انجمن

تلفن


 

1

 

انجمن سینمای جوان

 

مهران محمدی

 

32895450

 مجتمع باران آبیک 3
 

 

 

2

 

 

هنرهای تجسمی

 

 

علیرضا صالحی

 

 

32895156

 

مجتمع باران آبیک 2

3

انجمن خوشنویسی

عابدینی

32894933


4

انجمن نمایش

امیر کلهری پور

32894993


5

کانون ادبی نیما

بادامیان

32895569


6

کانون موسیقی

جواد بابایی

32899596


7

قرآن و نهج البلاغه

محمد نریمانی

32899599