تاریخ بروز رسانی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۴ تیر ۱۴۰۰
Loading

فهرست کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری

ردیف

عنوان

رئیس انجمن

تلفن


1

کانون سینمای جوان

آقای نجفی فر

32243336

 مجتمع کوثر الوند 12     

2

انجمن خوشنویسان

خانم سکینه صالحی

32229163


مجتمع کوثر الوند 8

3

کانون نمایش

آقای آدشیرینی

32233846

مجتمع کوثر الوند 2

4

کانون ادبی

آقای شفیعی فر

32244775

مجتمع کوثر الوند 13

5

کانون موسیقی

آقای سودایی

32233847

سودایی

7

کانون قرآن و نهج البلاغه

خانم قلی پور

32244774

مجتمع کوثر الوند 4

8

کانون هنرهای تجسمی

خانم عباسی

32236878

مجتمع کوثر الوند 6