تاریخ بروز رسانی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۴ تیر ۱۴۰۰
Loading

مشخصات انجمن ها

ردیف

عنوان

رئیس انجمن


 تلفن

 

1

 

کانون سینمای جوان


 

خانم رؤیا غفوری

 

رویا غفوری 


 

32575444 

2

 

انجمن خوشنویسان

 

رضا فلاح جیرنده

مجتمع نیایش محمدیه 9

 

 

32578486


 

 

3

 

کانون نمایش

 

محمدمهدی شهرتی


 مجتمع نیایش محمدیه 10  

 

 

32577001


 

 

4

 

کانون ادبی

 

آقای سعید عاشقی

مجتمع نیایش محمدیه 11

 

 

32576047

 

 

5

 

کانون موسیقی

 

آقای مهدی ابراهیمی

مجتمع نیایش محمدیه 6

 

 

32575445


 

6

 

کانون قرآن و نهج البلاغه

 

خانم بی بی سعادت ظهوری

مجتمع نیایش محمدیه 1

 

32575446


 

7

 

کانون هنرهای تجسمی

 

خانم فاطمه امینی

 

مجتمع نیایش محمدیه 8

 

32575444