تاریخ بروز رسانی

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۴ تیر ۱۴۰۰

فهرست کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری

ردیف

عنوان

مسؤول

تلفن

 

 

 

 1

 

 

کانون سینمای جوان

 

 

محمد فخریان

 

 

34226310

   مسوولین انجمن بوئین زهرا 4

 

 

2

 

 

انجمن خوشنویسان

 

 

جعفر محمدپور

 

 

34226310

 

 مسوولین انجمن بوئین زهرا 1

 

 

3

 

 

کانون نمایش

 

 

مجید یوسفی

 

 

34226310

 مسوولین انجمن بوئین زهرا 3

 

 

4

 

 

کانون ادبی

 

 

شعله مکتبی

 

 

34226310

 مسوولین انجمن بوئین زهرا 5

 

 

5

 

 

کانون موسیقی

 

 

حسین قاضی

 

 

34226310

 مسوولین انجمن بوئین زهرا 7

6

کانون تعزیه

جعفر جعفری بینا

34226310

 

 

 

7

 

 

کانون قرآن و نهج البلاغه

 

 

حسین احمدی

 

 

34226310

 مسوولین انجمن بوئین زهرا 2

 

 

8

 

 

کانون هنرهای تجسمی

 

 

فرزانه بیگلری

 

 

34226310

 مسوولین انجمن بوئین زهرا 6