ارتباط با مدیران و درخواست وقت ملاقات

اسماعیلی

محمد حسین اسماعیلی

مدیر کل
 • 028-33691400
 • 400
 • 028-33691401
 • قزوین بلوار آزادگان جنب مسجد امام خمینی (ره)
محمد رستمی

محمد رستمی

معاونت فرهنگی و رسانه ای
 • 02833691404
 • 300
 • 02833691404
ایزدفر

ناصر ایزدفر

معاونت هنری و سینمایی
معصومه حسینی

سیده معصومه حسینی

معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • 33691390
 • 200
 • 33691390
صمدی

محمد صمدی نیارکی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز
 • 028-32224384
جهانگیربخت

ابوالفضل جهانگیربخت

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوئین زهرا
 • 028-34225373
 • .
 • 028-34225373

فرحناز جهانتیغ

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک
محمد اکبری

محمد اکبری

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تاکستان
 • 028-35225108
موسوی

سید محمد موسوی عباس آبادی

سرپرست دفتر نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آوج
 • 02834623863
 • .
 • 02834623863