هر هنرمند یک اثر هنری

عنوان اثر: ویروس کرونا را شوخی نگیرید

عنوان اثر: ویروس کرونا را شوخی نگیرید

طراح : فائزه زارع چیان ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: شهروند عزیز، انتخاب با شماست که کدامیک باشید

عنوان اثر: شهروند عزیز، انتخاب با شماست که کدامیک باشید

طراح : امین علی نیا ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: هیچ جا امن تر از خانه نیست

عنوان اثر: هیچ جا امن تر از خانه نیست

اسفندیار نوروززاده
عنوان اثر: عید امسال را جور دیگری تجربه کنیم

عنوان اثر: عید امسال را جور دیگری تجربه کنیم

طراح : فائزه زارع چیان ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: بیایید با واکسن «قرنطینه در خانه» از ویروس کرونا پیشگیری کنیم

عنوان اثر: بیایید با واکسن «قرنطینه در خانه» از ویروس کرونا پیشگیری کنیم

طراح : وحید ابراهیمی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: گرچه این شهر هراسان شده از بیماری/ من پرستارم و عمری است خطر کرده دلم

عنوان اثر: گرچه این شهر هراسان شده از بیماری/ من پرستارم و عمری است خطر کرده دلم

طراح : فائزه قادری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر : کرونا را شکست می دهیم ، اگر عید در خانه بمانیم

عنوان اثر : کرونا را شکست می دهیم ، اگر عید در خانه بمانیم

طراح : مجید کاظمی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر :  عید امسال در خانه می مانیم

عنوان اثر : عید امسال در خانه می مانیم

طراح : غزاله صرافیان ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا تا مدتی سفر نکنیم

عنوان اثر: برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا تا مدتی سفر نکنیم

طراح : فرشاد معافی غفاری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه بمانیم کرونا در کمین است

عنوان اثر: در خانه بمانیم کرونا در کمین است

طراح : گلبرگ معصومی / شهرستان دورود (استان لرستان) ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
در خانه بمانیم

در خانه بمانیم

طراح : سعید رنجبر ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: سیمکارت! هشتمین سین نوروز امسال

عنوان اثر: سیمکارت! هشتمین سین نوروز امسال

طراح : امین علی نیا ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: گرقیامت را ندیدستی ببین

عنوان اثر: گرقیامت را ندیدستی ببین

طراح : مجید کاظمی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: ما شما را دوست داریم، ولی لطفا به شهر ما سفر نکنید

عنوان اثر: ما شما را دوست داریم، ولی لطفا به شهر ما سفر نکنید

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: با رعایت بهداشت قطع کننده ی این زنجیره باشیم

عنوان اثر: با رعایت بهداشت قطع کننده ی این زنجیره باشیم

طراح : پریسا خان محمدی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر : میان من و تو دور بودن به اختیار نبود

عنوان اثر : میان من و تو دور بودن به اختیار نبود

طراح : مجید کاظمی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: خود را در خانه قرنطینه کنید

عنوان اثر: خود را در خانه قرنطینه کنید

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر : عید امسال، در خانه می مانیم

عنوان اثر : عید امسال، در خانه می مانیم

طراح : مرضیه سیمیاری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان : بیماری کرونا از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است

عنوان : بیماری کرونا از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است

طراح : امین علی نیا ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر : در خانه بمانیم

عنوان اثر : در خانه بمانیم

طراح : سعید رنجبر ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: دست نمی دهم، چون دوستت دارم

عنوان اثر: دست نمی دهم، چون دوستت دارم

طراح : زهرا نجاتی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه می مانیم

عنوان اثر: در خانه می مانیم

طراح : زهرا نجاتی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه بمانیم

عنوان اثر: در خانه بمانیم

طراح : سعید رنجبر ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: بنشین در این مهلکه و زنده بمان

عنوان اثر: بنشین در این مهلکه و زنده بمان

طراح : وحید سعادت مطلق ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: سنگر ضد کرونا خانه است، در خانه بمانیم

عنوان اثر: سنگر ضد کرونا خانه است، در خانه بمانیم

طراح : اسفندیار نوروززاده ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: برای حفاظت از جان ایثار گران در خانه بمانیم

عنوان اثر: برای حفاظت از جان ایثار گران در خانه بمانیم

طراح: سروش علی محمدی
عنوان اثر: در خانه بمانیم

عنوان اثر: در خانه بمانیم

طراح : علی اکبر میرزایی - شهرستان دورود (لرستان) ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه بمانید

عنوان اثر: در خانه بمانید

طراح : سعید نجف آبادی---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: آرامش در خانه است

عنوان اثر: آرامش در خانه است

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: سربازهای واقعی ایثار

عنوان اثر: سربازهای واقعی ایثار

طراح : حنانه جلیلوند ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: نگهبانان سلامت، دوستتان داریم

عنوان اثر: نگهبانان سلامت، دوستتان داریم

طراح : سمانه پورهمایی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: تو جانت را برای من می گذاری من قلبم را به تو می دهم

عنوان اثر: تو جانت را برای من می گذاری من قلبم را به تو می دهم

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: آمدی جانم به قربانت ولی، امسال نیا!

عنوان اثر: آمدی جانم به قربانت ولی، امسال نیا!

طراح : محبوبه بهرامی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: من در خانه می مانم

عنوان اثر: من در خانه می مانم

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: تنها لباس این روزهای من

عنوان اثر: تنها لباس این روزهای من

طراح : سید حمید موسوی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: خانه ، امن ترین جای جهان

عنوان اثر: خانه ، امن ترین جای جهان

طراح : سمانه پورهمایی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: رمز کیش و مات کردن کرونا، با ماندن در خانه

عنوان اثر: رمز کیش و مات کردن کرونا، با ماندن در خانه

طراح : حنانه جلیلوند ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: هرچی آرزوی خوبه مال تو

عنوان اثر: هرچی آرزوی خوبه مال تو

طراح : محبوبه بهرامی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: اول ایثار مال است، بعد از آن کارها بسیار است

عنوان اثر: اول ایثار مال است، بعد از آن کارها بسیار است

طراح : فرشاد معافی غفاری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: خانه امن است

عنوان اثر: خانه امن است

طراح : امین علی نیا ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: دست نمی دهم! چو تو را دوست دارم

عنوان اثر: دست نمی دهم! چو تو را دوست دارم

طراح : فائزه قادری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: هیچ جا خونه خود آدم نمیشه

عنوان اثر: هیچ جا خونه خود آدم نمیشه

طراح : فائزه قادری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: من در خانه می مانم، چون خود و خانواده ام را دوست دارم

عنوان اثر: من در خانه می مانم، چون خود و خانواده ام را دوست دارم

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: من در خانه می مانم، چون خود و خانواده ام را دوست دارم

عنوان اثر: من در خانه می مانم، چون خود و خانواده ام را دوست دارم

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: خانه، محافظ سلامت ماست

عنوان اثر: خانه، محافظ سلامت ماست

طراح : غزاله رحمانی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: سپیدپوشان استوار

عنوان اثر: سپیدپوشان استوار

طراح : غزاله رحمانی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: امن تر از خونه جایی نیست

عنوان اثر: امن تر از خونه جایی نیست

طراح : سید حمید موسوی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: خانه سپر سلامتی شماست

عنوان اثر: خانه سپر سلامتی شماست

طراح : فائزه زارع چیان ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: ضربان سلامتی جهان، در دستان شماست

عنوان اثر: ضربان سلامتی جهان، در دستان شماست

طراح : پریسا خان محمدی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: فرشتگان نجات

عنوان اثر: فرشتگان نجات

طراح : سمیه سلیمانی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر :   کرونا در کمین است

عنوان اثر : کرونا در کمین است

طراح : سمیه سلیمانی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: گفتم به گوشه ای بنشینم چو عاقلان

عنوان اثر: گفتم به گوشه ای بنشینم چو عاقلان

طراح : مجید کاظمی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر:   زیبایی ایثار

عنوان اثر: زیبایی ایثار

طراح : فاطمه اسدیان / مازندران ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر:   نه به خروج از خانه

عنوان اثر: نه به خروج از خانه

طراح : مرتضی ملاعلیا ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: خانه ام ابریست اما در خیال روزهای روشنم

عنوان اثر: خانه ام ابریست اما در خیال روزهای روشنم

طراح : عاطفه کریمی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: مدافعان سلامت، خداقوت

عنوان اثر: مدافعان سلامت، خداقوت

طراح : مرضیه سیمیاری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: برای مقابله با کرونا در خانه می مانیم

عنوان اثر: برای مقابله با کرونا در خانه می مانیم

طراح : حسین دهدار ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه می مانیم

عنوان اثر: در خانه می مانیم

طراح : فرشاد معافی غفاری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: کنون دشمن از خانه بیرون کنیم ، از آن پس بر این چاره افسون کنیم

عنوان اثر: کنون دشمن از خانه بیرون کنیم ، از آن پس بر این چاره افسون کنیم

طراح : امین علی نیا ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه بمانیم

عنوان اثر: در خانه بمانیم

طراح : مرضیه سیمیاری ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه می مانیم

عنوان اثر: در خانه می مانیم

طراح : بهاره کریمی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: انتخاب با شماست

عنوان اثر: انتخاب با شماست

طراح : مریم مافی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه بمانیم ، تا خانه هایمان سبز بماند

عنوان اثر: در خانه بمانیم ، تا خانه هایمان سبز بماند

طراح : فاطمه الیکاهی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: در خانه بمانیم چون عاقل مردان/ کین سفر پرخطر و مرگبار است

عنوان اثر: در خانه بمانیم چون عاقل مردان/ کین سفر پرخطر و مرگبار است

طراح : امیر رضا حسینی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: با در خانه ماندن چرخه انتقال را قطع کنیم

عنوان اثر: با در خانه ماندن چرخه انتقال را قطع کنیم

طراح : فاطمه سادات موسفی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: مهرتان را سپاس

عنوان اثر: مهرتان را سپاس

طراح : مریم مافی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: من خانواده ام را دوست دارم، من در خانه می مانم

عنوان اثر: من خانواده ام را دوست دارم، من در خانه می مانم

طراح : مهسا زرآبادی پور ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
سربازان وطن ما به شما افتخار می‌کنیم، قدردان شماییم

سربازان وطن ما به شما افتخار می‌کنیم، قدردان شماییم

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: گره هایی گره گشا

عنوان اثر: گره هایی گره گشا

طراح : علیرضا صادقی/ لاهیجان ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------
عنوان اثر: کودکان از شما یاد می گیرند، قدردان شما هستیم

عنوان اثر: کودکان از شما یاد می گیرند، قدردان شما هستیم

طراح : آرش باباخداوردی ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------