هر هنرمند یک اثر هنری

عنوان اثر: ویروس کرونا را شوخی نگیرید

طراح : فائزه زارع چیان ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------

عنوان اثر: شهروند عزیز، انتخاب با شماست که کدامیک باشید

طراح : امین علی نیا ---------------------------------------------------------------- #هر_هنرمند_یک_اثر_هنری ----------------------------------------------------------------

عنوان اثر: هیچ جا امن تر از خانه نیست

اسفندیار نوروززاده
صفحه ۱ از ۲۴