راهنمای دریافت خدمترسانه های دیجیتالصدور مجوز برگزاری مسابقات بازیهای رایانه ای

عنوان خدمات

صدور مجوز برگزاری مسابقات

 

بازیهای رایانه ای


آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021284104

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

بند سه ماده دو اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای - مصوبه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

زهرا میرزایی راد

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری*       الکترونیک

دریافت خدمت

حضوری*        الکترونیک

  1-ارائه درخواست کتبی به همراه تکمیل فرم مربوطه و ارائه مستندات مورد نیاز

  2- ثبت در دبیرخانه

  3-بررسی اولیه و تایید مستندات

  4-طرح در شورا

  5-صدورمجوز برگزاری مسابقات

  6-دریافت مجوز برگزاری مسابقات
  خانم زهرا میرزایی راد
  شماره تماس:33691409 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین- بلوار آزادگان چهار راه غیاث آباد جنب مسجد امام خمینی(ره)

  ·         رزومه کامل هیات اجرایی مسابقات به همراه عکس

  ·         سوابق متقاضی در برگزاری مسابقات طی سال های گذشته

  ·         تصویر پروانه فعالیت و یا قرارداد محل برگزاری مسابقات

  ·         تصویر نمایندگی برای متقاضیانی که به عنوان نماینده برندی خاص اقدام به برگزاری مسابقات می نمایند


  نظرسنجی میز خدمت

  مشخصات فردی