راهنمای دریافت خدمتمؤسسات فرهنگی و هنریصدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی وهنری چند منظوره

عنوان خدمات

صدورمجوزتاسیس موسسه فرهنگی چند منظوره

آدرس وبگاه

www.maraakez.ir

شناسه خدمت

13011299111

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

به استناد ماده 25 ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه مورخ 8/8/75

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

علی اکبر لالوئیان

زمان خدمت

3ماهه

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1-ورود سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری به آدرس www.maraakez.ir

2- پر کردن فرم عضویت

3- دریافت رمز ورود به سامانه به صورت اس .ام. اس یا ایمیل.

4-  بارگذاری اسناد ،مدارک و مستندات موسسان در سامانهwww.maraakez.ir

5- تایید اسناد و مدارک مثبته و ارجاع به سامانه استانی جهت بررسی و رویت آنها توسط کارشناس سامانه 

6- بررسی اسناد و مدارک مستندات متقاضیان و رفع مشکلات ایجاد شده توسط کارشناس استان.

7- ارجاع به هیات رسیدگی مرکز امور موسسات فرهنگی و هنری و ثبت  صورتجلسه تعیین وضعیت درخواست توسط کارشناس مرکز در سامانه

8- بررسی استعلام حراست متقاضیان از سوی واحد حراست استان .

9- ارائه نامه عدم سوء پیشینه به متقاضی و در یافت پاسخ و ثبت در سامانه.

10- اگر موسسه در زمینه آموزشی و مهارتی قصد فعالیت دارند تاییدیه مکان از اداره اماکن

11- تعیین وضعیت حقوقی درخواست و دریافت اساسنامه و انجام کارهای مربوط به ثبت در هیات رسیدگی

12- تایید نهایی اساسنامه موسسه و ممهور نمودن اساسنامه توسط دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و ارجاع به اداره ثبت استان مربوطه

13- پس از تایید اساسنامه ثبت اساسنامه و بارگذاری مجدد در سامانه توسط متقاضی.

14- تایید اساسنامه توسط دبیرخانه و ارسال جهت صدور پروانه فعالیت

15-  صدور پروانه فعالیت و دریافت از طریق پنل شخصی توسط متقاضی

16-ارایه پروانه دریافت شده از سامانه به اداره کل استان جهت ممهور نمودن و انجام فعالیت موسسه
آقای علی اکبر لالوئیان
شماره تماس:33691392  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار ازادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

·         فایل اسکن شده از تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

·         فایل اسکن شده از تصویرگواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم ( در مورد مشمولان

·         فایل اسکن شده تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن ( مدرک کارشناسی یا بالاتر)

           فایل اسکن شده عکس 4×3 جدید

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی