راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدومجوزتاسیس موسسه تولید فیلمهای غیر سینمایی (ویدیویی )

عنوان خدمات

صدورمجوزتاسیس موسسه تولید فیلمهای سینمایی

آدرس وبگاه

Mojavezcinama.ir

شناسه خدمت

13011299102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

آیدا مرتضی پور

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1-    تشکیل پرونده و بارگذاری مدارک در سامانه Mojavezcinama.ir

2-    صدور نامه عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

3-    بار گذاری عدم اعتیاد و سوء پیشینه

4-    تایید مدارک توسط کارشناس

5-    تشکیل شورا برسی پرونده

6-    دریافت نامه حراست

7-    دریافت عدم اعتیاد

8-    دریافت عدم سوء پیشینه

9-    دریافت نامه اماکن

10-                       ثبت متن پیش اساس نامه به شرکت ها

11-                       ارائه نامه به ثبت شرکت ها

12-                       ثبت شرکت و درج در روزنامه رسمی

13-                       تایید تهران

صدور مجوز
خانم آیدا مرتضی پور
شماره تماس:33370196  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

مدارک لازم :

1- تصویر کارت ملی

2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

3- طرح اولیه و فیلمنامه کامل

4- تصویر کارت تهیه کنندگی یا پروانه فعالیت شرکت 

5- تعهد کتبی تهیه کننده، کارگردان و نویسنده مبنی بر رضایت و توافق همکاری با یکدیگر 6-ارائه نمونه کار کارگردانی در قالب سه نسخهDVD

 


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی