راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز تاسیس مر کز پشتیبانی فنی سینمایی وسمعی بصری استود

عنوان خدمات

صدور مجوز تاسیس مرکزپشتیبانی فنی سینمایی وسمعی بصری استودیو سینمایی

آدرس وبگاه

Mojavezcinama.ir

شناسه خدمت

13011299104

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبات هیات وزیران شماره6570 مورخ64/6/9 و شماره25604 ت 29160 ه مورخ 77/4/9 و شماره60566 مورخ61/12/9)

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

آیدا مرتضی پور

زمان خدمت

3الی 6 ماه

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1-     ثبت درخواست با با مشخص نمودن نوع استودیو به همراه به همراه سایر مدارک و سوابق فعالیت

2-     تکمیل و ارائه فرم تاسیس استودیو

3-     تشکیل پرونده در صورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط

4-     بررسی مدارک و سوابق تخصصی جهت تایید

5-     بازدید و کارشناسی حضوری از تجهیزات و محل استودیو

6-      معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی های عدم اعتیاد و سوء پیشینه

7-     مراجعه متقاضی به مرکز بهداشت و اداره سجل کیفری جهت دریافت گواهی

8-     بررسی و اعلام نظر مذکور توسط مرکز بهداشت و اداره سجل کیفری

9-     استعلام از اماکن و حراست

10- بررسی و اعلام نظر توسط اداره اماکن و حراست

11- ارائه نامه به اداره ثبت شرکت ها در تائید نوع فعالیت استودیو

12- ارائه نامه به ثبت شرکت ها

13- ثبت شرکت و معرفی متقاضی به روزنامه رسمی

14-  درج آگهی تاسیس

15- ارائه آگهی چاپ شده تاسیس استودیو به دفتر توسعه

16-  تکمیل پرونده

17- صدور مجوز تاسیس

18- ثبت و ارائه مجوزبه متقاضی

19-دریافت مجوز تاسیس
خانم آیدا مرتضی پور
شماره تماس:33370196  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

مدارک لازم :

1-      تصویر کارت ملی تمتم صفحات شناسنامه

2-      عکس پرسنلی

3-      تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4-      تصویر آخرین مدرک تحصیلی

5-      نمونه سوابق و فعالیت ها

6-      تصمیر اجاره نامه محل فعالت یا سند مالکیت پس از تایید شورای دفتری

7-      تصویر اساسنامة ثبت شده، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی