راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور کارت صلاحیت تدریس

عنوان خدمات

صدور کارت صلاحیت تدریس

آدرس وبگاه

www.aes.farhang.gov.ir

شناسه خدمت

13011308102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

پیرو نامه شماره 300561/97 مورخ 17/7/97 و نامه شماره 368516/97 مورخ 3/9/97 در خصوص راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور و تمدید کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

مریم اعتمادزاده

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

  مراحل رسیدگی به پرونده ی متقاضیان تدریس در آموزشگاه های آزاد :


  ۱)  پرکردن فرم (ک) توسط متقاضی و ممهور نمودن آن توسط مدیرمسئوول آموزشگاه معرف که دارای پروانه ی فعالیت باشد.
  ۲)  واریز ۲۰۰,۰۰۰ ریال و جه ثبت نام توسط متقاضی به حساب جاری شماره ی ۳۶۱۲ بانک ملی ایران شعبه ی صبا به نام خانه ی موسیقی.
  ۳)  بارگذاری برگه ی تکمیل شده ی (ک) به همراه مدارک و مستندات در سایت دفتر آموزش و توسعه ی فعالیت های هنری
  ۴)  بررسی مدارک و تأیید کارشناس استان و ارجاع پرونده به ستاد جهت بررسی
  ۵)  اعلام تاریخ برگزاری آزمون توسط دفتر آموزش و توسعه ی فعالیت های هنری.
  ۶)  شرکت متقاضی در آزمون .
  ۷)  در صورت موفقیت در آزمون و پس از اعلام نتیجه ی آن از سوی دفتر آموزش و توسعه ی فعالیت های هنری به اداره ی کل استان ، کارت صلاحیت تدریس جهت متقاضی صادر می شود.

  تبصره : در صورتی که متقاضی دارای مدرک تحصیلی مرتبط و یا معادل آن باشد کارت صلاحیت وی توسط اداره ی کل استان (اداره ی امور موسیقی) صادر خواهد شد.

  خانم مریم اعتمادزاده
  شماره تماس:33370193  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

  مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه:
  لازم است متقاضیان محترم قبل از ثبت نام در سامانه مدارک ذیل را اسکن نموده و در بخش تکمیل مدارک بارگذاری نمایند. (حجم تصویر مدارک ازحداکثر دو مگابایت بیشتر نباشد.

  -1عکس پرسنلی جدید ( با حجم حداکثر یک مگابایت)
  -2تصویر صفحه اول شناسنامه
  -3تصویر کارت ملی
  -7تصویر کارت پایان خدمت
  -5تصویر مدارک تحصیلی یا درجه هنری
  -6تصویر کارت صلاحیت قبلی(ویژه متقاضیان تمدید کارت)
  -4برگ مشخصات و آموزشگاه معرف(فرم ک)
  -8سایر مدارک و مستندات هنری قابل ارائه در روز آزمون مصاحبه

  توجه: متقاضیان جدید اصل مدارک بارگذاری شده را باید در روز برگزاری آزمون مصاحبه همراه داشته باشند

  مراحل رسیدگی به پرونده ی متقاضیان تدریس در آموزشگاه های آزاد موسیقی :
  ١)رکردن فرم (ک) توسط متقاضی و ممهور نمودن آن توسط مدیرمسئوول آموزشگاه معرف که دارای پروانه ی فعالیت باشد.
  ٢)واریز ٢٠٠,٠٠٠ ریال وجه ثبت نام توسط متقاضی به حساب جاری شماره ی ٣٦١٢ بانک ملی ایران شعبه ی صبا به نام خانه ی موسیقی.
  ٣) تحویل برگه ی تکمیل شده ی (ک) به همراه مدارک و مستندات به اداره ی کل استان .
  ٤) ارسال فرم (ک) به دفتر آموزش و توسعه ی فعالیت های هنری از سوی اداره ی کل استان.
  ٥) اعلام تاریخ برگزاری آزمون توسط دفتر آموزش و توسعه ی فعالیت های هنری.
  ٦)شرکت متقاضی در آزمون .
  ٧) در صورت موفقیت در آزمون و پس از اعلام نتیجه ی آن از سوی دفتر آموزش و توسعه ی فعالیت های هنری به اداره ی کل استان ، کارت صلاحیت تدریس جهت متقاضی صادر می شود.


  نظرسنجی میز خدمت

  مشخصات فردی