راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای (کنسرت )کمتر از 500 نفر

عنوان خدمات

صدورمجوزاجرای موسیقی صحنه ا ی (کنسرت) کمتراز 500 نفر

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021303101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

به استناد بخشنامه شماره 1/174464مورخ 93/12/16

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

سعید دولت زارعی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1- ارائه درخواست و نامه موافقت سالن جهت برگزاری کنسرت

2-ارائه نامه  استعلام از پلیس امنیت عمومی استان به متقاضی

3- ارسال  نامه توسط متقاضی به اماکن (.زمان تقریبی پاسخ نامه  7 روز الی 15 روز)

4- ارائه طرح پوستر جهت تبلیغات محیطی و شهری به واحد موسیقی و دریافت تاییدیه

5- در یافت پاسخ کتبی از پلیس امنیت عمومی

6- صدور مجوز نهایی اجرای صحنه ای موسیقی
آقای سعید دولت زارعی
شماره تماس:33370185  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

1- در خواست اولیه از سوی متقاضی (مکان وزمان اجرای برنامه باید در نامه درخواست ذکر شده باشد )

2- ارائه برنامه در لوح فشرده جهت بازبینی

3- ذکر مشخصات گروه نوازندگان به همراه عکس به صورت گروهی وفهرست قطعات اجرای همراه با  اشعار


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی