راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای (کنسرت )بیشتر از 500 نفر

عنوان خدمات

صدورمجوزاجرای موسیقی صحنه ا ی (کنسرت) بیشتراز 500 نفر

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021303102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

به استناد بخشنامه شماره 1/174464مورخ 93/12/16

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

سعید دولت زارعی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1- ارائه درخواست و نامه موافقت سالن جهت برگزاری کنسرت

2-ارائه نامه  استعلام از پلیس امنیت عمومی و فرمانداری شهرستان مربوطه به متقاضی

3- ارسال  نامه توسط متقاضی به اماکن و فرمانداری ( زمان تقریبی پاسخ نامه  15 روز الی 20 روز)

3- ارائه طرح پوستر جهت تبلیغات محیطی و شهری به واحد موسیقی و دریافت تاییدیه

4- در یافت پاسخ کتبی از پلیس امنیت عمومی و فرمانداری و ارائه آن به واحد موسیقی

5- مراجعه متقاضی به واحد حراست و تایید حراست

6- صدور مجوز نهایی اجرای صحنه ای موسیقی
آقای سعید دولت زارعی
شماره تماس:33370185  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

1- درخواست اولیه از سوی موسسه فرهنگی و هنری دارای مجوز برگزاری کنسرت

2- ( مکان و زمان اجرای برنامه باید در نامه درخواست ذکر شده باشد.)

3- ذکر مشخصات و اسامی نوازندگان و فهرست قطعات اجرایی

4- نامه موافقت سالن جهت برگزاری کنسرت


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی