راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بیشتر از 500 نف

عنوان خدمات

صدورمجوزاجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتراز 500 نفر

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021303104

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

به استناد بخشنامه شماره 1/174464مورخ 93/12/16

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

سعید دولت زارعی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1- درخواست کتبی و ارائه موافقت نامه اتحادیه تالارهای پذیرایی مدیر تالار و ارائه نمونه کار ( لوح تصویری با کیفیت مطلوب به صورت اجرای زنده) جهت بازبینی به اداره کل

2-صدور نامه های استعلام سوء پیشینه و عدم اعتیاد و ارائه به   متقاضی

3- ارائه استعلام سوء پیشینه و عدم اعتیاد توسط متقاضی

4- بازبینی نمونه کار ها و تایید توسط واحد موسیقی

5- استعلام  از واحد حراست

6- صدور مجوز و ارائه به متقاضی
آقای سعید دولت زارعی
شماره تماس:33370185  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

ارائه مدارک( کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی پایان خدمت سربازی، 3 قطعه عکس 3.4)

استعلام سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی

ارائه موافقت نامه از اتحادیه تالارهای پذیرایی قزوین

درخواست‌ کتبی‌ مدیر تالار پذیرایی

ارائه نمونه کار ( لوح تصویری با کیفیت مطلوب به صورت اجرای زنده) جهت بازبینی


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی