راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز نصب مجسمه ویادمان وعلایم ونشانه ها

عنوان خدمات

صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021304000

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

آیین نامه شماره دش/858 مورخه 78/3/16نحوه نظارت بر انتخاب ساخت و نصب مجسمه و یادمان مصوب جلسه 442 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخه 78/3/4 و دستورالعمل مصوب شورای فرهنگ عمومی1379/8/18

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

الهه ختمی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

۱-ارائه درخواست و توجیهات لازم درخصوص طرح
۲-ثبت درخواست و ارائه
۳-دریافت تقاضا و مشخصات طرح از سازمان مجری وارسال به شورای نظارت
۴-تشکیل جلسه وبررسی کارشناسی طرح
۵-اعلام نظر و ابلاغ به دفتر امور هنرهای تجسمی
۶-تهیه مجوز درصورت مثبت بودن نظر شورا
۷-امضاء
۸-ثبت و ابلاغ به سازمان متقاضی
۹-دریافت مجوز

خانم الهه ختمی
شماره تماس:33370196  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

۱.درخواست کتبی از طرف سازمان مجری
۲.گزارش توجیهی طرح و مشخصات مجری
۳.طرح و ماکت و نقشه و سایر مشخصات فنی
۴.نقشه محل نصب به همراه عکس از زوایای مختلف آن
۵. معرفی نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی