راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور پروانه اجرای قطعات کوتاه وسرگرمی های نمایشی سیرک ومتفرق

عنوان خدمات

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی سیرک و متفرقه

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021306101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه 461 مورخه 1379/2/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره 1 ماده 3 سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب 78/11/26 همان شورا)

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

علی محمد بیگی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

  1. ارائه درخواست از طریق موسسات فرهنگی هنری ثبت شده استان  به همراه لوح فشرده فیلم کار جهت بازبینی و درخواست کتبی مدیر تالار محل اجرا و سوابق هنری از جمله پوستر، لوح تقدی، بروشور یا معرفی نامه به دبیرخانه
  2. استعلام از حراست  جهت تایید گروه و عوامل توسط کارشناس
  3. صدور معرفی نامه  به اماکن و فرمانداری جهت شورای تامین  و دریافت مجوز ترافیکی
  4. دریافت نظر شورای بازبین
                 5.صدور مجوز
آقای علی محمد بیگی
شماره تماس:33370186  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

1.       درخواست کتبی

2.       اجازه مجوزکتبی نویسنده، مترجم یا ناشر

3.       ارائه سه نسخه از نمایشنامه یا قطعه نمایش کوتاه جهت بازخوانی یا اثر بر روی لوح فشرده


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی