راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور کارت مدیریت سینماها

عنوان خدمات

صدورکارت مدیریت سینماها

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17031300102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

ند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره 7/61120 مورخ 8/9/1345 و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های 16 میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ 1369/09/09 مصوبه وزارت ارشاد

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

مریم اعتمادزاده

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1-     ارائه معرفی نامه برای مدیریت سالن از سوی مالک سینما

2-     ثبت درخواست

3-     تشکیل و بررسی پرونده

4-     استعلام از بهداشت، حراست، سجل کیفری

5-     بررسی و اعلام نظر صدور کارت مدیریت سالن سینما درصورت تایید

خانم آیدا مرتضی پور
شماره تماس:33370196  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

1-     معرفی نامه از سوی مالک سینما

2-     چهار قطعه عکس 3*4 جدید

3-     تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

4-     کپی کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

5-     آخرین مدرک تحصیلی

6-      گواهی عدم اعتیاد

7-     گواهی عدم سوء پیشینه

8-     مدارک لازم اشخاص حقوقی: اساسنامه و معرفی نماینده


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی