راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

عنوان خدمات

صدورمجوزآموزشگاه آزادسینمایی

آدرس وبگاه

mojavezcinama.ir

شناسه خدمت

18081302100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تولید و تامین برنامه های ویدئویی مصوب سال 1372

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

آیدا مرتضی پور

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1-     مراجعه به معاونت هنری و سینمایی یا سایت mojavezcinama.ir

2-     تکمیل فرم ها و ارائه مدارک

3-     برسی مدارک توسط کارشناس

4-     تعیین وقت جهت مذاکره حضوری با متقاضی

5-     بازدید مکان آموزشگاه ها ( به منظور بررسی امکانات فیزیکی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

6-      طرح پرونده تکمیل شده متقاضی در شورای اجرایی دفتر

7-     صدور معرفی نامه های سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی

صدور مجوز موقت
خانم آیدا مرتضی پور
شماره تماس:33370196  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

1-     10 قطعه عکس

2-     تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

3-     تصویر پایان خدمت

4-     تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز

5-     مدارک مورد نیاز مدیر آموزش

6-      تصویر آخرین مدرک تحصیلی

تذکر : اگر مدیر آموزش و مخدیر مسئول یک نفر باشند مدارک یک نفر کافی است

تذکر 2: تاسیس آموزشگاه سینمایی توسط موسسات فرهنگی علاوه بر مدارک یاد شده تصویر اساس نامه نیز لازم است

7-     ارائه فرم های تکمیل شده توسط متقاضی برای طرح در شورا

8-     ارائه برگه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

9-     ارائه تائیدیه اماکن پس از صدور مجوز موقت به آموزشگاه


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی