راهنمای دریافت خدمتامور هنریصدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری نمایشی تجسمی

عنوان خدمات

صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی تجسمی

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

18081308101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

مصوبه جلسه ٤٧٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۰و مصوبه  ۵۸۷ جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

مریم اعتمادزاده

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

۱- ارائه درخواست کتبی متقاضی به اداره کل ارشاد استان
۲- ارائه فرم برگه تقاضای صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد هنری فرم" ی " به متقاضی
۳- تکمیل فرم" ی " توسط متقاضی و ارائه به اداره کل ارشاد استان
۴- تشکیل پرونده و ارائه به شورا درصورت کامل بودن مدارک
۵- بررسی پرونده و شرکت در مصاحبه تخصصی شورای نظارت استان
۶- اعلام نظر شورای نظارت استان و موافقت کتبی در قالب صورتجلسه

7- بررسی صلاحیت متقاضی و استعلام از اداره کل حراست و اعلام نظر کتبی
8- معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه

9- ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه توسط متقاضی به اداره کل استان

10- معرفی مکان آموزشگاه از سوی متقاضی

11- اعلام اسامی پیشنهادی برای عنوان آموزشگاه آزاد هنری

12- بازدید کارشناس از محل مورد نظر به منظور بررسی امکانات آموزشی ، ایمنی ، فنی و بهداشتی

13- اعلام نظر کارشناس اداره کل در خصوص محل تأسیس آموزشگاه به پلیس + 10 درقالب فرمهای مربوطه
14- انجام بازدید از مکان آموزشگاه توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی و اعلام نظر کتبی
15- صدور مجوز تاسیس یکساله آموزشگاه و ارسال رونوشت به دفترآموزش و توسعه فعالیتهای هنری

شایان ذکر است تصویر برابر با اصل مدارک توسط کارشناس مربوطه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد
خانم آیدا مرتضی پور
شماره تماس:33370186  معاونت هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مابین میدان عدل و میرعماد

 

مرحله اول:

۱.      تکمیل فرم درخواست تاسیس ( فرم ی )

۲.      تصویربرابر با اصل  مدارک هویتی  ( تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی )

۳.      تصویر برابر با اصل برگ پایان خدمت یا معافیت دائم

۴.      تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی

۵.      عکس ۴*۳ تعداد 6 قطعه

۶.      نمونه آثار هنری در قالب لوح فشرده

۷.      تصویر برابر با اصل سوابق و مستندات هنری

مرحله دوم:

۱.      تاییدیه استعلام حراست

۲.      گواهی عدم سوء پیشینه

۳.      گواهی عدم اعتیاد

۴.      کروکی و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان آموزشگاه

۵.      تایید اماکن


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی