راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی وتبلیغاتی در استان مربوطه

عنوان خدمات

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021291101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       ارائه درخواست و تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز

2.       ثبت درخواست و تشکیل پرونده

3.       بررسی و اعلام نظر درخصوص امکان تاسیس شعبه

4.       معرفی مدیر مسول در صورت موافقت  با تاسیس شعبه

5.       صدور معرفی نامه ها برای تعیین صلاحیت و عدم سوءپیشنه  مدیر مسئول و صاحب امتیاز

6.       اعلام نظر توسط سجل کیفری و حراست

7.       درصورت منفی بودن به دادگستری جهت رفع اتهام معرفی می شود

8.       ثبت نظر سجل کیفری  درپرونده وارائه به کمیته فنی

9.       ثبت نظر حراست درپرونده و ارائه به کمیته تبلیغات

خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه:

ارائه درخواست به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی با امضای صاحب امتیاز

پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده ودر یافت کننده نمایندگی

سابقه فعالیت هردو کانون


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی