راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی وتبلیغاتی در استان دیگر

عنوان خدمات

صدورمجوزتاسیس شعبه کانونهای آگهی وتبلیغاتی دراستان دیگر

آدرس وبگاه

http://e-tablighat.ir/Account/Login

شناسه خدمت

17021291102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

 

 

شرایط لازم:

 

دارای پروانه فعالیت پروانه کانون آگهی و تبلیغاتی .

1.       ارائه درخواست به همراه مدارک مورد نیاز

2.       ثبت درخواست و ارائه پروانه درسامانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی

3.       بررسی و اعلام نظر درخصوص امکان تاسیس شعبه

4.       معرفی مدیر مسئول (درصورت موافقت با تاسیس شعبه )

5.       صدور معرفی نامه ها برای تعیین صلاحیت و عدم سوء پیشینه مدیر مسئول و صاحب امتیاز

6.       اعلام نظر توسط سجل کیفری و حراست

7.       درصورت منفی بودن به دادگستری جهت رفع اتهام معرفی می شود.

8.       ثبت سجل کیفری درپرونده و ارائه به کمیته فنی

9.       ثبت نظر حراست در پرونده و ارائه به کمیته تبلیغات

10.   اعلام نظر برای صدور مجوز فعالیت پس از دریافت نتیجه مصاحبه و نظرات حراست حسب مورد دوره های آموزشی مدیرمسئول

11.   صدور موافقت نامه اولیه (درصورت مثبت بودن رای کمیته  تبلیغات )

12.   دریافت  موافقت نامه اولیه و اعلام آدرس دفتر کانون طی فرصت شش ماهه

13.   معرفی به سجل کیفری و بهداشت بری عدم سوءپیشینه  و عدم اعتیاد صاحب امتیاز (پس از تعیین مکان توسط متقاضی)

14.   اعلام نظر توسط سجل کیفری و بهداشت

15.   معرفی محل به اداره اماکن (درصورت تایید استعلامات )

16.   اعلام نظر توسط اداره اماکن

17.   بازدید از کیفیت دفتر کانون ( درصورت تائید اداره اماکن )

صدور پروانه
خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان جهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

مدارک لازم جهت بارگذاری در سامانه:

·         درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبدا با امضای صاحب امتیاز

·          پروانه فعالیت کانونهای ارائه کننده و دریافت کننده نمایندگی

·         معرفی نامه از اداره مقصد برای صحت مجوز کانون


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی