راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز انتشار نشریه عمومی

عنوان خدمات

 

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

 

 

آدرس وبگاه

www.e-rasaneh.ir

شناسه خدمت

17021292100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       مراجعه متقاضی به سامانه جامع رسانه های کشور : www.e-rasaneh.ir

2.       -دریافت کد کاربری و رمز عبور

3.       -تکمیل فرمهای مربوطه

4.       -برابراصل نمودن مدارک توسط متقاضی و ارسال آن به اداره کل مطبوعات داخلی

5.       -بررسی پرونده توسط کارشناس اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

6.       -انجام تحقیقات

7.       -ارائه نظر اداره کل

8.       -تعیین نوبت هیات نظارت برمطبوعات

9.       -ابلاغ رای صادره ودرصورت موافقت یامخالفت هیات نظارت برمطبوعات در سامانه

-ارائه مجوز
خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا نبش مسجد امام خمینی

·         اسکن عکس پرسنلی

·         اسکن آخرین مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی

·         اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

·         اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت - برای آقایان

·         فرم پرسش نامه تکمیل شده الکترونیکی

مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:

·         اسکن اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشارنشریه اشاره شده باشد

·         اسکن مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب ، تشکل های صنفی ،انجمن ها و غیره

·         اسکن آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی

·         نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیرمسئول نشریه

·         اسکن مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی

مدارک تکمیلی:

·         اسکن گواهی عدم سوء پیشینه جدید


نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی