راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز انتشار نشریه داخلی

عنوان خدمات

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی

آدرس وبگاه

e-rasaneh.ir

شناسه خدمت

17021292101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       دریافت فرم کمیسیون انتشارات دولتی (فرم الف )  از کارشناس مربوطه

2.       تکمیل و ارائه آن توسط متقاضی

3.       ارائه به کمیسیون انتشارات دولتی

4.       درصورت موافت کمیسیون تشکیل پرونده و تکمیل فرمهای مورد نظر درسامانه جامع رسانه های کشور

5.       مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور و دریافت کدکاربری و رمز عبور

6.       برابراصل نمودن مدارک توسط متقاضی و ارسال آن به اداره کل مطبوعات داخلی

7.       ثبت وورود اطلاعات در سامانه

8.       انجام تحقیقات

ثبت واعطای مجوز
خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

·         دوقطعه عکس پرسنلی سال جاری پشت نویسی شده و همانند

·         اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

·         تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

·         تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت - برای آقایان

·         فرم پرسش نامه تکمیل شده

مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:

·         تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی

·         تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، تشکل های صنفی،انجمن ها و غیره

·         تصویر آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی

·         نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیرمسئول نشریه

·         مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی

مدارک تکمیلی

اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای مدیر مسئول

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی