راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور پروانه فعالیت خبر نگاری داخلی

عنوان خدمات

صدورپروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

شناسه خدمت

17021292103

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

متغیر

درخواست خدمت

حضوری       الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

1.       مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور و دریافت کد کاربری

2.       تکمیل فرم های مورد نظر درسامانه جامع رسانه های کشور

3.       برابر اصل نمودن مدارک  توسط متقاضی و ارسال به اداره کل مطبوعات داخلی

4.       استعلام و انجام تحقیقات

5.       بررسی و ارائه نظرات تخصصی

6.       بررسی پرونده و صدور رای

درصورت موافقت صدور پروانه
خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهار راه سونا جنب مسجد امام خمینی

۱- فایل اسکن شده عکس
۲-اسکن تصاویر شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت- برای آقایان
۳-  نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی
4-نظریه وزارت دادگستری

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی