راهنمای دریافت خدمتمطبوعات و تبلیغاتصدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

عنوان خدمات

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021296100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

 

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

دلارام عابدی

زمان خدمت

1روز

درخواست خدمت

حضوری*       الکترونیک

دریافت خدمت

حضوری*        الکترونیک

-          ارائه درخواست کتبی

-          دریافت و ثبت درخواست

-          تعیین نحوه چاپ وروزنامه مورد نظر

-          تائید آگهی و روزنامه جهت چاپ آگهی

-          ثبت اطلاعات نهایی در رایانه  و ارائه شماره پیگیری به متقاضی

-          چاپ آگهی در روزنامه

-          بازبینی آگهی چاپ شده درروزنامه و ثبت تاریخ چاپ

-          ارائه آگهی به نماینده روزنامه

-          ارائه آگهی چاپ شده درروزنامه به سازمان متقاضی

-      دریافت آگهی چاپ شده درروزنامه و پرداخت وجه آگهی به نشریه

خانم دلارام عابدی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه سونا جنب مسجد امام خمینی

·         معرفینامه از اتحادیه توزیع کنندگان وفروشندگان جراید نشریات

·         درخواست کتبی برای صدور پروانه

·         تصویر آخرین مدرک تحصیلی

·         دو نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه

·         تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت- برای آقایان

·         چهار قطعه عکس جدید ۳x۴

تصویر کارت ملی

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی