خدمات الکترونیک

فرم ها

فرمها آیکون

  • شرح خدمت

صدور پروانه نشر کتاب

شرایط:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تائید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت

3- عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگه معافیت دائم

5-صلاحیت علمی و تخصصی متناسب با موضوع

6-داشتن مدرک کارشناسی و یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط

7-دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن و27  سال سن مجرد بودن

مدارک مورد نیاز:

1-عکس 4*3 جدید 8 قطعه

2-اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری

3-تصویر تمام صفحات شناسنامه (3سری)

4-تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( 3 سری)

5- تصویر مدرک تحصیلی ( 3سری)

6-تکمیل فرم مشخصات فردی ( جهت اخذ صلاحیت)

7-پاسخ مثبت از حراست اداره کل

8- معرفی متقاضی جهت آزمون صلاحیت علمی و ارائه

9- تصویر اساسنامه شرکت به انضمام گواهی ثبت روزنامه رسمی برای افراد حقوقی

 

مراحل اخذ مجوز قبل از چاپ :

1-پرینت نهایی(صحافی و یا سیمی شده و غلط گیری شده)همراه با CD حاوی یک فایل با فرمت PDF (کل مطالب کتاب در یک فایل با حجم کمتر از 15مگابایت) به همراه شناسنامه مؤلف یامترجم برای ناشر مؤلف

2- گرفتن شماره شابک (شابم برای کتب موسیقی) خیابان انقلاب بین برادران مظفر(صبا) و فلسظین جنوبی، از طریق سایت الکترونیکی (www.isbn.i) و شماره تماس 66414950

3- اخذ فیپا ( فهرستنویسی پیش از انتشار) (کتابخانه ملی) بزرگراه حقانی روبروی ایستگاه مترو از طریق سایت : www.nlai.ir

4- پرکردن فرم مجوز قبل چاپ کتاب به صورت تایپ شده (برای ناشر یک نسخه/فرم ناشر-مؤلف2 نسخه ) به همراه کپی از برگه آرم دار فیپا

5- برای بکار بردن هرگونه القاب (دکتر، مهندس و ...) در نام مؤلف یا مترجم حتما مدارک معتبر ارائه شود

تدکر: CD تحویلی به ارشاد بایدحاوی تمامی صفحات کتاب + شناسنامه (برگه فیپا) باشد.

 

مدارک لازم برای تمدید پروانه نشر کتاب:

1- ارائه تقاضای تمدید پروانه و گزارش عملکرد در سربرگ انتشارات ممهور به مهر انتشارات به امضای مدیر مسؤول

2- ارائه گزارش عملکردانتشارات در طول دوره اعتبار پروانه از خانه کتاب ایران

3- ارائه اصل پروانه نشر کتاب

5- یک قطعه عکس 4*3

6- ارائه تصویر کپی کارت ملی

7-تکمیل برگ اطلاعات مربوط به نشانی دفتر انتشارات  و سایر مکانهای مربوط به انتشارات

8- ارائه اصل وتصویر اجاره نامه معتبر یا سند مالکیت

تذکر 1: تطبیق اعلام وصول هایکتاب های منتشر شده با اطلاعات کتاب خانه کتاب (بند2 به منظور رفع مغایرت احتمالی)پ

تذکر 2: تأخیر در تمدید پروانه نشر به دلیل کسری مدارک درخواستی که عواقب آن متوجه خود ناشر خواهد بود.

تذکر 3: تبعات حقوقی عدم اعلام دقیق نشانی دفتر انتشارات به عهده آن انتشارات است (ماده 21 آئین نامه)

 

 مجوز اعلام وصول برای ناشران استان:

1-تکمیل فرم اعلام وصول ( به صورت تایپی ) توسط ناشر 2 سری

2-تصویر مجوز قبل از چاپ

3-صدور اعلام وصول و ارسال اثر به خانه کتاب

 

مدارک و اطلاعات لازم برای انتقال مجوز قبل از چاپ از یک ناشر به ناشر دیگر:

1-نامه رضایت ناشر اول مبنی بر انتقال آن به ناشر جدید ( در سر برگ)

2-اصل مجوز دائم کتاب

3- فهرست نویسی به نام ناشر جدید

4-فرم قبل از چاپ تکمیل شده توسط ناشر جدید

5- یک نسخه از کتاب مزبور.

6-  CD  با فرمت PDF کمتر از 15 مگابایت

7- نامه تعهد ناشر جدید در خصوص تغییر ندادن محتوای کتاب ( در سربرگ)

8- نامه رضایت مولف همراه با کپی شناسنامه مولف

تذکر: CD تحویلی به ارشاد بایدحاوی تمامی صفحات کتاب + شناسنامه (برگه فیپا) باشد.

سایت http://ketab.farhang.gov.ir جهت تهیه فرم های مربوطه