عنوان خدمات

پروانه نشر

آدرس وبگاه

 

شناسه خدمت

17021286100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

با توجه به بندهای ١، ٤ و ٧ اصل سوم، بیست و چهارم و بیست و هشتم قانون اساسی و در اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ویژه موارد مصرح در بندهای ١ و ١٢ از مادة ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن های فرهنگی مصوب ٠٨/٠٨/٧٥ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ٢٣و ٢٤ آن، آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه نشر

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

صدیقه رضایی

زمان خدمت

6 ماه

درخواست خدمت

حضوری*       الکترونیک

دریافت خدمت

حضوری*       الکترونیک

 

 

 شرایط لازم:

١- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

٢- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع مربوطه و برخورداری از حسن شهرت.

٣- محجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

٤- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم.

٥- حداقل سن ٢٥ سال برای افراد متأهل و ٢٧ سال برای افراد مجرد.

٦- داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

٧- داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیصلاح

٨- داشتن صلاحیت علمی و تخصص یا تجارب کافی متناسب با موضوع

      

  1-     درخواست متقاضی نشر

  2-     بررسی و تائید توسط کارشناس مربوطه

  3-     ارائه فرمهای مربوطه و معرفی به حراست اداره کل جهت اخذ صلاحیت ( در صورت مثبت بودن پاسخ)

  4-     معرفی جهت دریافت برگه عدم سوء

  5-     معرفی به شرکت تعاونی ناشران جهت اخذ صلاحیت علمی و تخصصی (در صورت مثبت بودن پاسخ)

  6-     ارسال تمامی مدارک  به انضمام نامه اداره کل ارشاد به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی

  7-     طرح در جلسه هیات بررسی ( در صورت موافقت)

  8-     اعلام کتبی به اداره کل

  دریافت تعهد دوساله کتبی از متقاضی ( طبق فرمهای مربوطه ) صرفا مختص مرحله تشکیل پرونده
  خانم صدیقه رضایی لشکاجانی
  شماره تماس:33691409 بلوار آزادگان - چهارراه غیاث آباد جنب مسجد امام خمینی(ره) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

  مدارک مورد نیاز :

  ١- عکس ٤*٣ جدید / ٨ قطعه

  ٢- تصویر تمام صفحات شناسنامه / ٢ نسخه

  ٣- تصویر کارت ملی / ٢ نسخه

  ٤- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم / ٢ نسخه

  ٥- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن / ٢ نسخه

  ٦- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.

  7- یک نسخه اساسنامه پیشنهادی منضم به صورتجلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه

  8- اصل و تصویر پرسشنامه مشخصات انفرادی

  9- اصل و تصویر درخواست تأسیس انتشارات

  10- مستندات و سوابق متناسب با موضوع (سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره های آموزشی مربوطه)

  ( کپی های  تمامی مدارک :  صفحات  کامل شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت ، مدرک تحصیلی بایستی برابر با اصل گردد)

   

  تذکر: برای افراد حقوقی علاوه بر مدارک فوق تصویر اساسنامه شرکت به انضمام گواهی ثبت روزنامه رسمی نیز لازم است.

   

   

  فرم های مورد نیاز:

   

  1-     فرم مشخصات فردی

  2-     فرم تقاضای نشر ( سه برگی)

  3-     تصویر پاسخ سوء پیشینه

  4-     فرم اعلام نشانی

  5-     فرم تعهد کتبی


  نظرسنجی میز خدمت

  مشخصات فردی