راهنمای دریافت خدمتچاپموافقت نامه تاسیس چاپخانه وواحد های وابسته

عنوان خدمات

موافقتنامه تأسیس چاپخانه و

 

واحدهای وابسته

آدرس وبگاه

http://chap.farhang.gov.ir/publication

شناسه خدمت

13011288100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

بند 16 ماده 2 قاون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ودستورالعمل مورخ 4/6/97 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارشاد.

مخاطبین

* افراد حقیقی

*اشخاص حقوقی

شرکت ها

سازمانها

مسئول فرایند

نسرین میرزایی

زمان خدمت

2 ماه

درخواست خدمت

حضوری        الکترونیک*

دریافت خدمت

حضوری        الکترونیک*

شرایط لازم:

 

شخص حقیقی:

     الف)دارای تابعیت ایرانی.

     ب)دارا بودن حداقل هجده سال سن.

     ج)عدم حجریاورشکستگی به تقلب وتقصیر.

     د)انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم(برای آقایان).

     ه)دارا بودن صلاحیت عمومی وفنی.

     و)دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم مرتبط یا کارشناسی در رشته های فنی،مهندسی یا مدیریت.

     ز)نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثرکه موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

 

به منظور جبران کسری مدرک تحصیلی به ازای هر دوسال سابقه کار مرتبط همراه با لیست بیمه یک پایه تحصیلی محاسبه میگردد.

صلاحیت فنی از طریق مراجع صنفی مربوطه ویا کمیته تخصصی در اداره کلفرهنگ وارشاد استعلام میشود.

 

شخص حقوقی:

مدیر مسئول باید شرایط ذکرشده برای شخص حقیقی را داشته باشدوکلیه موافقت نامه ها وپروانه ها به نام شخص حقوقی وبه مدیر مسئولی فرد معرفی شده میباشد.

  1.      مراجعه متقاضی به سامانه جامع چاپ وتکمیل فرم متقاضیان جدید ودریافت کد کاربری ورمز عبور

  2.      ورود متقاضی به سامانه با کدکاربری ورمز عبور خود وانتخاب نوع واحد چاپ وارسال به کارشناس شهرستان مورد نظر(که چاپخانه در آن مکان قرار است مستقرشود)

  3.      بررسی توسط کارشناس شهرستان درصورت تایید ارجاع به کارشناس استان در صورت عدم تایید با اعلام دلیل عدم تایید ارجاع به متقاضی.

  4.      تایید متقاضی توسط کارشناس استان وایجاد سه نامه 1-استعلام از اتحادیه2-استعلام از نیروی انتظامی 3- استعلام از حراست  وارجاع آن به ریاست شهرستان مربوط

  5.      امضا مدیر شهرستان وارجاع به کارشناس شهرستان

  6.      پرینت نامه ها توسط کارشناس شهرستان وارائه به متقاضی جهت دریافت پاسخ دو استعلام وارسال استعلام حراست به همراه فرم تکمیل شده مشخصات فردی ومدارک لازم (تصویر از تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی،پایان خدمت وآخرین مدرک تحصیلی ویک قطعه عکس پرسنلی ) به حراست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی.

  7.      مراجعه متقاضی به اداره شهرستان خود و تحویل پاسخ دو استعلام!-نیروی انتظامی 2- صلاحیت فنی

  8.      بارگذاری توسط کارشناس شهرستان وارجاع به کارشناس استان

  9.      تایید کارشناس استان و  وایجاد موافقت نامه یکساله وارجاع به رئیس اداره فرهنگی

  10.  تایید رئیس اداره فرهنگی وارجاع به معاونت  فرهنگی

  11.  تایید معاونت فرهنگی وارجاع به مدیرکل

  12.  تایید مدیرکل وارجاع به کارشناس دفتر امور چاپ

  13.  تایید دفتر امور چاپ وثبت تاریخ وشماره وارجاع به کارشناس استان

  14.  پرینت موافقت نامه یکساله توسط کارشناس استان وارسال به اداره شهرستان مربوطه جهت تحویل به متقاضی واخذ رسید موافقت نامه

  ارسال رسید موافقت نامه توسط کارشناس شهرستان به کارشناس استان جهت بارگذاری در سامانه وتایید این مرحله.
  خانم نسرین میرزایی
  شماره تماس:33691410  بلوار آزادگان چهارراه غیاث آباد جنب مسجد امام خمینی (ره) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

  شخص حقیقی:

  الف.کارت ملی.

  ب.عکس پرسنلی.

  ج.آخرین مدرک تحصیلی.

  د.کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

   

  شخص حقوقی :

  الف.مجوزها وآگهی تاسیس شرکت.

  ب.اساسنامه که موضوع فعالیت آن مرتبط باشد.

  ج.آخرین آگهی ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی.

  د.معرفی نامه مدیرمسئول از طرف اشخاص مجاز ودارای حق امضاء

  ه.مدارک مربوط به مدیر مسئولی معرفی شده که برای شخص حقیقی ذکرشده است.


  نظرسنجی میز خدمت

  مشخصات فردی