راهنمای دریافت خدمتچاپصدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب وبسته بندی

عنوان خدمات

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر

 

کتاب و بسته بندی

آدرس وبگاه

شناسه خدمت

17021289100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

بند 16 ماده 2 قانون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وماده 13 آئین نامه تاسیس ونظارت بر چاپخانه ها شماره 28853.ت.435 مورخ 1371 مصوب هیات وزیران وشیوه نامه جدید کارهای چاپی غیر از کتاب مورخ خرداد 1378

مخاطبین

* افراد حقیقی          * اشخاص حقوقی

مسئول فرایند

نسرین میرزایی

زمان خدمت

2 روز

درخواست خدمت

حضوری*       الکترونیک

دریافت خدمت

حضوری*       الکترونیک

1- ارائه درخواست به همراه دو نمونه از طرح ها به دبیرخانه اداره کل

2- ثبت در دبیرخانه وارجاع - معاونت فرهنگی وارجاع - کارشناس

3- بررسی کارشناس

4- درصورت تایید کارشناس امضای طرح ها ومهر اداره کل

5- تهیه نامه صدور مجوز وارجاع معاونت فرهنگی

6- صدور مجوز با ارائه یک نسخه از طرح های ممهورشده به مهر اداره کل به متقاضی.

خانم نسرین میرزایی
شماره تماس:33663724  معاونت فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - بلوار آزادگان چهارراه غیاث آباد جنب مسجد امام خمینی

1-     نامه درخواست با امضا مدیرعامل شرکت خطاب به مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین

2-     ارائه طرح رنگی درکاغذ A4 ممهور به مهر وامضای مدیرعامل شرکت.

3-     آگهی تاسیس شرکت وآخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی.

4-     پروانه بهره برداری برای تولیدکنندگان داخلی از وزارت صنایع

5-     مجوز وزارت بهداشت برای تولیدکنندگان مواد غذایی ومحصولات آرایشی وبهداشتی.

6-     داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد در مورد کالاهایی که اجرای استاندارد در مورد آنها اجباری است.

7-     ارائه تاییدیه وزارت صنایع درخصوص کالاهای تحت لیسانس شرکت های خارجی.

      8-   ارائه مدارک اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای تجهیزات پزشکی وارداتی.

نظرسنجی میز خدمت

مشخصات فردی