رویداد های فرهنگی ویژه

select
۲۹ اردیبهشت
جشنواره ملی فیلم مستند یادگار
۲۴ آذر - ۳۱ اردیبهشت
نخستین دوره جایزه ملی عارف
۲۴ آذر - ۱۰ اسفند