هشتمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال رضوی

هشتمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی

هشتمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال رضوی

(پویش تولید محتوای رضوی در فضای مجازی)

از مجموعه برنامه های هجدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(علیه السلام) 

راهنمایی و اطلاع از فرایند ثبت نام از طریق تارنمای شمس توس قزوین به نشانی ghazvin.shamstoos.ir