مسابقه فرهنگی قهرمان ماندگار

مهلت شرکت در مسابقه به اتمام رسیده است.

مشاهده پاسخ سوالات و اسامی برندگان قرعه کشی در لینک زیر:

 https://ghazvin.farhang.gov.ir/fa/quiz