حاج شیخ مجتبی قزوین

  • اعضای هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

   

 

حجت الاسلام والمسلمین عابدینی

نماینده ولی فقیه در استان قزوین


عضو هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اعضای هیئت امنا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قزوین 1

 

عبدالمحمد زاهدی

استاندار استان قزوین


رئیس هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

استاندار_زاهدی  

 

دکتر داود محمدی

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان قزوین

عضو هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی


اعضای هیئت امنا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قزوین 6

 

حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسی ابراهیمی

عضو هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 اعضای هیئت امنا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قزوین 5

 

دکتر قاسم انصاری

استاد دانشگاه

عضو هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 اعضای هیئت امنا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قزوین 2

 


دکتر اکبر اسکندری نژاد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

دبیر هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

فرزند شهید اسکندری‌نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین شد

 

دکتر محمدرضا بندرچی

استاد دانشگاه


عضو هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اعضای هیئت امنا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قزوین 7