معاونت هامعاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت توسعه مدیریت

اخبار معاونت

 • دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به صورت مجازی برگزار شد
  دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به صورت مجازی برگزار شد
  دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به صورت مجازی برگزار شد
  دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با محوریت موضوعات خدمت دولت الکترونیک، ساماندهی اموال اداره کل و واگذاری زمین کتابخانه مرکزی قزوین در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل شد.
 • سومین نشست اداری حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد
  سومین نشست اداری حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد
 • نشست نماینده اسناد ملی با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین درخصوص نحوه امحا اسناد و مدارک
  نشست نماینده اسناد ملی با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین درخصوص نحوه امحا اسناد و مدارک
 • نشست معاون توسعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین با همکاران درخصوص تصمیم گیری برای پروژه تالار شهر استان
  نشست معاون توسعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین با همکاران درخصوص تصمیم گیری برای پروژه تالار شهر استان
  نشست معاون توسعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین با همکاران درخصوص تصمیم گیری برای پروژه تالار شهر استان
  در ابتدای این نشست سیده معصومه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین درخصوص روند پروژه تالارشهر و تصمیم این اداره کل باتوجه به صرفه و صلاح دولت مبنی بر خاتمه پیمان با پیمانکار پروژه فوق (ماده 48) و تائید این موضوع توسط مشاور طرح پیمانکار که درمرحله بعد باید طبق شرایط عمومی پیمان، اقدام لازم انجام گیرد، توضیحاتی بیان داشت و خواستار اجرای مراحل کار طبق قوانین و مقررات، از اعضا شد.
 • دومین نشست کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین
  دومین نشست کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین
  دومین نشست کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین
  دومین نشست کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزارشد .
 • افزایش سه برابری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
  افزایش سه برابری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
 • جلسه بازگشایی پاکات واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری برگزار شد
  جلسه بازگشایی پاکات واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری برگزار شد
Loading

بخش ها و واحد ها

واحد مالی

واحد برنامه ریزی و بودجه

واحد اداری و رفاهی

واحد آمار  و فناوری اطلاعات

واحد دبیرخانه

واحد تدارکات

واحد اموال و انبار

واحد آموزش

واحد حقوقی

 

ارتباط با مسئولین واحدها

فارسی

فاطمه فارسی

مسئول امور مالی
 • 33691391
 • 105
خانزاده

هما خانزاده

مسئول امور اداری
 • 33691394
 • 208

فاطمه فکور

مسئول برنامه ریزی و بودجه
 • 33682475
 • 203
هادی ارشادی

هادی ارشادی

مسئول تدارکات
 • 33691397
 • 207
میرشجاعی

سید احسان میرشجاعی

مسئول آمار و فناوری اطلاعات
 • 33691398
 • 252
مهناز محمدی

مهناز محمدی

مسئول دبیرخانه
 • 33670324
 • 201
مهدوی دوست

علی مهدوی دوست

مسئول امور حقوقی
 • 33691409
 • 249
باقری

حسنیه باقری

مسئول آموزش ضمن خدمت
 • 33691409
 • 408
ستایش

مهدی ستایش راد

مسول واحد طرحهای عمرانی
 • 407