نظرسنجی

جهت دریافت خدمت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کدام روش را بیشتر می پسندید؟


در استان قزوین چه روشی را برای حمایت از حوزه نشر کتاب و بالا بردن سرانه مطالعه مناسب می دانید؟