سواد رسانه ای

 

سواد رسانه ای

سوادرسانه ای2

سواد رسانه ای دانش و مهارت استفاده از رسانه های جمعی با هدف تحقق رژیم مصرف، تعمیم تفکر انتقادی نسبت به قالب و محتوای رسانه ها، برخورداری از قدرت تجزیه و تحلیل رسانه و پیام های رسانه ای، گسترش اخلاق حرفه ای و در نهایت تولید محتوای رسانه ای اثر بخش و در عین حال منطبق بر حقیقت است.

سواد رسانه‌ای مثل یک رژیم غذایی است که  هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی را نه و یا این‌که میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد. سواد رسانه‌ای می‌تواند به مخاطبان رسانه‌ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و به معادله متقابل و فعالانه‌ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر سخن، سواد رسانه‌ای کمک می‌کند تا از سفره‌ی رسانه‌ها به گونه‌ای هوشمندانه و مفید بهره‌مند شویم.

محتواهای آموزشی سواد رسانه ای