• فهرست سینماهای استان قزوین

لیست سینماهای استان قزوین

نام سینما

نوع مالکیت

نام صاحب سینما

آدرس

ظرفیت

توضیحات

تلفن

سینما مهتاب

خصوصی

جناب آقای رضا بصیری

قزوین – خ طالقانی – بالاتر از سه راه خیام جنب بیمه ایران-

200 نفر

درجه: ممتاز

پخش: دیجیتال

صدا: دالبی دیجیتال

33223046

سینما بهمن

دولتی

حوزه هنری استان قزوین

قزوین- بلوار آیت الله مدرس – جنب حوزه هنری استان قزوین

دو سالن

200 و 100 نفر

درجه: ممتاز

پخش: دیجیتال

صدا: دالبی دیجیتال

3-33245112