• شرح خدمت

شرایط ومدارک مورد نیاز مجوز اجرای موسیقی در سفره خانه های سنتی

1.       در خواست کتبی متقاضی

2.       تشکیل پرونده متقاضی شامل مدارک پرسنلی ـ رزومه موسیقی ـ ارائه لوح فشرده صوتی آثار بازخوانی شده پلی بک دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

3.       بررسی صلاحیت فردی متقاضی به همراه فرم مربوطه پرشده ومدارک پرسنلی (کپی کارت ملی ، تمام صفحات شناسنامه ،کارت پایان خدمت برای آقایان ، آخرین مدرک تحصیلی ـ عکس)

4.       پر کردن فرمهای بانک اطلاعات موسیقی دانان کشور توسط متقاضی 

5.       ارائه لوح فشرده موسیقی متقاضی به انجمن موسیقی واستعلام  جهت تایید فنی اثر صوتی

6.       بررسی لوح فشرده صوتی توسط انجمن موسیقی استان وصدور نامه تاییدیه فنی

7.       ارئه درخواست اجرای موسیقی توسط سفره خانه دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی به همراه کپی مجوز سفره خانه 

8.       ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت همکاری با سفره خانه مورد نظر

9.       اخذ استعلام عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد متقاضی

10.   صدور مجوز اجرای موسیقی پلی بک توسط متقاضی در سفره خانه                      

شرایط ومدارک مورد نیاز مجوز آموزشگاههای آزاد هنرهای تجسمی ،نمایشی وموسیقی

1.       ثبت نام متقاضی در سایت آزمون (برسی صلاحیت هنری متقاضی)

2.       احراز نمره قبولی در آزمونهای کتبی وعملی و تشکیل پرونده در واحد امور هنری

3.       بررسی صلاحیت فردی متقاضی به همراه فرم مربوطه وپر شده مدارک پرسنلی (کپی کارت ملی ـ تمام صفحات شناسنامه ـ کارت پایان خدمت برای آقایان ـ آخرین مدرک تحصیلی ـ عکس)

4.       پر کردن  فرم تقاضا ی صدور مجوز

5.       ارائه مدارک پرسنلی و رزومه هنری شامل سوابق تدریس ، مدیریت ، آموزش، شرکت در جشنواره ها و نمایشگاهها ، کپی الواح تقدیر وپوستر و بروشور از اجراها و نمایشگاهها

6.       برسی پرونده متقاضی در شورای نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری استان و پرکردن فرم های صورتجلسه مربوط به رشته توسط اعضاء و کارشناسان شورا (مدیر کل ـ معاون فرهنگی و هنری ـ کارشناس دینی ـ کارشناس رشته مرتبط ـ کارشناس مسئول امور هنری )

7.       صدور نامه ابلاغیه معرفی مکان برای متقاضی

8.       اعلام مکان تاء سیس آموزشگاه آزاد هنری  توسط متقاضی

9.       بررسی محل تاءسیس آموزشگاه توسط کارشناس هنری اداره کل و صدور برگه تاءییدیه جهت اداره اماکن

10.   پرکردن فرمهای مربوط به پلیس +10

11.   اخذ استعلام عدم سوء پیشینه وعدم اعتیاد از متقاضی

12.   اخذ موافقت اداره اماکن جهت تائید محل تاء سیس آموزشگاه

13.  صدور برگه شروع به کار یکساله تائید آموزشگاه توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ( برای رشته های هنرهای تجسمی ونمایش) وصدور برگه شروع به کار یکساله توسط اداره کل آموزش و توسعه فعالیتهای هنری ( برای رشته موسیقی)

شرایط و مدارک مورد نیاز مجوز تاسیس نگارخانه

1.       ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی

2.       تشکیل پرونده متقاضی شامل مدارک پرسنلی و رزومه هنری

3.       بررسی صلاحیت فردی به همراه  مدارک پرسنلی متقاضی (فتوکپی تمام صفحات شناسنامه ،کارت ملی ، کارت پایان خدمت برای آقایان ، آخرین مدرک تحصیلی ، عکس)

4.       پر کردن فرم های مربوط به شناسنامه هنرمند وشناسنامه نگارخانه

5.       صدور نامه ابلاغیه معرفی مکان نگارخانه

6.       اعلام مکان تاسیس نگارخانه توسط متقاضی

7.       بررسی مکان توسط کارشناس هنری اداره کل و صدور برگه تاییدیه جهت اداره کل اماکن

8.       پرکردن فرمهای مربوط به پلیس +10

9.       اخذ استعلام جهت عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه

10.   اخذ موافقت اداره کل اماکن جهت تائید مکان نگارخانه

  • حوزه هنری

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از ٥٠٠ نفر

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از ٥٠٠ نفر

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از ٥٠٠ نفر

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ٥٠٠ نفر

مجوز انتشار آثار صوتی

مجوز انتشار کتاب گویا

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

مجوز تاسیس نگارخانه

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

مجوز نصب مجسمه ، یادمان، علایم و نشانه ها

مجوز ورود آثار هنرهای تجسمی به کشور

پروانه تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

پروانه فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

کارت صلاحیت تدریس

پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد