• فهرست آموزشگاه های آزادهنرهای نمایشی

آموزشگاه های آزاد نمایشی استان قزوین

ردیف

نام آموزشگاه

نام مدیر مسوول

شماره تماس

نشانی

1

هفت پرده

سحر جعفری زاد اصغرآبادی

33364334

قزوین-خیابان خیام شمالی-کوچه خونبانی-پلاک 5