• شرح خدمت

صدور پروانه نشر کتاب

شرایط:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تائید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت

3- عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگه معافیت دائم

5-صلاحیت علمی و تخصصی متناسب با موضوع

6-داشتن مدرک کارشناسی و یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط

7-دارا بودن 27 سال سن

مدارک مورد نیاز:

1-عکس 4*3 جدید 8 قطعه

2-اصل گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری

3-تصویر تمام صفحات شناسنامه (3سری)

4-تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( 3 سری)

5- تصویر مدرک تحصیلی ( 3سری)

6-تکمیل فرم مشخصات فردی ( جهت اخذ صلاحیت)

7-پاسخ مثبت از حراست اداره کل

8- معرفی متقاضی جهت آزمون صلاحیت علمی و ارائه

9- تصویر اساسنامه شرکت به انضمام گواهی ثبت روزنامه رسمی برای افراد حقوقی

تمدید پروانه نشر:

1- تقاضای تمدید پروانه در سربرگ انتشارات توسط ناشر

2- گزارش عملکرد در سربرگ انتشارات( ممهور به مهر انتشارات و امضای مدیر مسئول)

3- گزارش عملکرد انتشارات در طول دوره اعتبار پروانه از خانه کتاب ایران

4- اصل پروانه نشر

5- یک قطعه عکس 4*3

6- تصویر کپی کارت ملی

7-تکمیل برگ اطلاعات مربوط به نشانی دفتر انتشارات ( سایر مکانهای مربوط به انتشارات )

8- فرم های اصل اعلام وصول کتابهای منتشرشده ( اطلاعات خانه کتاب)

مراحل اخذ مجوز قبل از چاپ :

به همراه شناسنامه مولف یا مترجم برای ناشر مولف PDF حاوی یک فایل با فرمت  CD1-پرینت نهایی همراه با       

2- اخذ شماره شابک ( شابم برای موسیقی) توسط ناشر یا مولف

3- اخذ فیپا ( فهرستنویسی پیش از انتشار)

4-تایید نامه اداره کل ارشاد به همراه کلیه مدارک  ( اداره کل امور کتاب و کتابخوانی)

5- ارسال کارت مجوز قبل از چاپ از اداره کل امور کتاب به اداره کل ارشاد استانها

6- تکمیل فرم مجوز قبل از چاپ به صورت تایپ شده 

 مجوز اعلام وصول برای ناشران استان:

1-تکمیل فرم اعلام وصول ( به صورت تایپی ) توسط ناشر 2 سری

2-تصویر مجوز قبل از چاپ

3-صدور اعلام وصول و ارسال اثر به خانه کتاب

انتقال ناشر از یک ناشر به ناشر دیگر:

1-نامه رضایت ناشر اول مبنی بر انتقال آن به ناشر جدید ( در سر برگ)

2-اصل مجوز دائم کتاب

3- فهرست نویسی به نام ناشر جدید

4-فرم قبل از چاپ تکمیل شده توسط ناشر جدید

5- یک نسخه از کتاب مزبور.

6-  کتاب باید به اندازه 15 مگابایت و در قالب فرمتPDF   و بروی CD باشد.

7- نامه تعهد ناشر جدید در خصوص تغییر ندادن محتوای کتاب ( در سربرگ)

8- نامه رضایت مولف همراه با کپی شناسنامه مولف
  • ثبت نام کتاب سال - شخص حقیقی

ثبت نام کتاب سال - شخص حقوقی
مشخصات فردی
نام موسسه / ناشر: *  
وابستگی:
نام کتاب: *  
نام نویسنده /مولف : *  
سال چاپ: *  
موضوع:
اطلاعات تماس
نشانی: *  
تلفن (به همراه پیش شماره): *  
تلفن همراه: *  
پست الکترونیک: *  
* = ضروری