• مصوبات نشست های شورای فرهنگ عمومی استان

  • مصوبات نشست 94 شورای فرهنگ عمومی مورخ 15/07/93  :

1  -   مقرر گردید با  محوریت برنامه های شهرداری (آقای وزیری نژاد )  امور مربوط به  مدیریت و اصلاح رفتارهای اجتماعی-  فرهنگی در مراسم عزاداری محرم دنبال شود . ضروری  است این برنامه ها  استانی دنبال شده  و  به شهرستان های  تابعه نیز ابلاغ شود  .

 

  • مصوبات نشست 95 شورای فرهنگ عمومی مورخ 20/08/93  :

1 -  نشست های ماهانه شورا به طور مرتب و منظم برگزار شود  .

2 -  نشست آذر ماه در تاریخ پنجشنبه 27/9/93 بر پا شود  .

3 -  مقرر گردید از تمامی اعضای غایب نسبت به ارایه پاسخ به نامه 46654/5/27 این دبیرخانه استعلام شود  .

 

  • مصوبات نشست 96 شورای فرهنگ عمومی مورخ 04/10/93  :

1 -  مطابق با آیین نامه نشست های ماهانه شورا مطابق با توصیه موکد استاندار محترم به طور مرتب و منظم با حضور خود اعضای شورا ( و پرهیز از اعزام نماینده به نشست ) با آمادگی و همراهی مورد انتظار و راس ساعت برگزار شود و فهرست حضور و غیاب نیز به صورت ماهانه به منظور اطلاع و هرگونه اقدام کشوری به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام شود  .

2 -  در راستای نظم بخشی به امور و فعالیت های شورا  شایسته است استاندار و نایب رئیس محترم شورا در راستای نمایش جدیت  جایگاه و شان شورا  دستور به هماهنگی بفرمایند نشست دی ماه در تاریخ پنجشنبه 25/10/93  ،  نشست بهمن ماه در تاریخ پنجشنبه 30/11/93  و نشست اسفند ماه در تاریخ پنجشنبه 21/12/93  برگزار  شود   .

3 -  مقرر گردید دبیر شورای فرهنگ عمومی استان به منظور ساماندهی فعالیت های فرهنگی -  اجتماعی استان و نیز جلوگیری از اتلاف منابع  ،  موازی کاری و نقش مند سازی شوراهای فرهنگ عمومی و کار گروه های اجتماعی -  فرهنگی در مرکز استان و شهرستان های تابعه نسبت به تعیین حیطه فعالیت ها  در نشستی با دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور به رایزنی بپردازد   .

4 -  مقرر شد پس از ارایه برنامه مستند و منسجم از سوی ستاد برپایی بزرگداشت مشترک آقا مجتبی قزوینی و آیت ا.. موسوی شالی در طی اوایل سال 1394 ،  استاندار و نایب رئیس محترم شورای فرهنگ عمومی استان با بررسی و تحلیل برنامه های پیش بینی شده نسبت به تخصیص اعتبار مالی لازم دستور مقتضی ابلاغ فرمایند  .

5 -  مقرر گردید دبیر محترم شورا نسبت به نحوه هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته سال جاری به شورای فرهنگ عمومی استان گزارشی پیشنهادی به نایب رئیس محترم شورا ارایه نمایند  .

 

  • مصوبات نشست 97 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین مورخ 06/11/93  :

1 -  تعداد اعضای شعبه استانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سه نفر به پنج نفر ارتقا یافت.

2 -  مقرر گردید موزه علما و مفاخر در شهر قزوین تاسیس و شکل بگیرد  .

3 -  بنا بر فرمایش استاندار محترم پیشنهاد گردید طبقه زیرین مسجد شهید ثالث قزوین به عنوان محل استقرار شعبه استانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در نظر گرفته شود  . 

4 -  مقرر گردید زمان برپایی بزرگداشت آیت ا... حاج شیخ مجتبی قزوینی از اردیبهشت ماه به آبان ماه سال 1394 انتقال یافته و به عنوان رسمیت یافتن و شروع به کار شعبه استانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی محسوب گردد  . 

4 -  در راستای فعال سازی دبیرخانه شورا و بنا بر موافقت استاندار فرهیخته مقرر گردید اعضای محترم شورا نیروهای طراح و خوش فکر فرهنگی خود را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان معرفی و مامور نمایند  . 

 

  • مصوبات نشست 98 شورای فرهنگ عمومی مورخ 16/12/93  :

1 -  مقرر گردید اساتید و خوشنویسان خبره قزوینی به جهت آموزش و نشر هنر خوشنویسی پس از تدوین برنامه  ، سفارش و معرفی شایسته امر به صورتی فراگیر از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مرکز به تمامی استان های کشور اعزام شوند   .

2 -  مقرر گردید جدول زمانی تهیه و پیشنهاد شده توسط دبیرخانه شورا برای نشست های ماهانه سال 1394 پس از موافقت رئیس محترم و نایب رئیس محترم شورا ملاک برپایی نشست ها قرار گرفته و پس از تعیین دستور جلسات کارشناسی شده نشست های شورا هر 15 روز برگزار شوند  .