• فراخوان هفدهمین دوره آثار چاپی برتر جشنواره ملی صنعت چاپ

فراخوان هفدهمین دوره آثار چاپی برتر جشنواره ملی صنعت چاپ

 

هفدهمین دوره آثار چاپی برتر جشنواره ملی صنعت چاپ در چهار بخش نشر، چاپ تبلیغاتی، چاپ بسته بندی و چاپ امنیتی برگزار می شود. شرکت کنندگان می توانند محصول مورد نظر خود را با توجه به نوع روش چاپی (افست، فلسکو، هلیوگراور، دیجیتال، سیلک اسکرین و پد) و فرآیند (پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ) شرکت دهند. محصول ارائه شده در مسابقات می تواند محصول کامل و یا حتی محصول نیمه آماده باشد. علاقه مندان می توانند تا 31 مردادماه سال جاری با مراجعه به سایتwww.printawards.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام نمایند.

تلفن های تماس دبیرخانه جشنواره 02188861322 و 88325724