ثبت نام فعالان قرآن و عترت1

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دبیرخانه صدور مجوز موسسات فرهنگی، قرآن و عترت کشور

 

اهداف و مأموریت‌ها

·        تسریع و تسهیل در اعطاء مجوز فعالیت مؤسسات قرآنی مردمی (چند منظوره و تک منظوره)

·        پیگیری برای تشکیل انجمن‌های قرآن و عترت استان‌ها و شهرستان‌ها و نظارت بر فعالیت آن‌ها

·        نظارت بر فعالیت‌ مؤسسات قرآنی و تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و ارائه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

·        حسابرسی مؤسسات قرآنی مردمی


مراحل اجرایی اخذ مجوز

·        تشکیل پرونده در دفتر کارشناس قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه

·        انجام مصاحبه تخصصی و استعلام از حراست و نیروهای انتظامی محل توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

·        طرح پرونده در هیأت رسیدگی و صدور مجوز فعالیت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

·        شرایط و مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیرمسئول


شرایط عمومی :

·        تابعیت جمهوری اسلامی

·        دارا بودن ۲۵ سال و متأهل بودن و یا حداقل ۲۷ سال در مورد اشخاص مجرد و حداکثر 60 سال

·        داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط در رشته‌ای مرتبط با حوزه قرآن کریم(کارشناسی به بالا در رشته های علوم قرآنی و معارف اسلامی کلیه گرایشها) برای اعضای هیات موسس

  تبصره : کسانی که دارای مدرک کارشناسی در رشته های مذکور نباشند در صورتی که دارای سوابق قرآنی مستند و موثر حداقل به مدت 3 سال باشند بنابر تشخیص هیات رسیدگی می توانند عضو هیات موسس باشند.

·        انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم

·        نداشتن سوءپیشینة کیفری مؤثر به تایید مراجع ذیربط و برخورداری از حسن شهرت

دارای صلاحیت عمومی ( اخلاقی ، فرهنگی و اجتماعی )

·        مهجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

·        داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

·        داشتن سابقه مؤثر فعالیت قرآنی در مؤسسات و مراکز فرهنگی قرآنی معتبر

·        اقامت در شهرستان درخواست صدور مجوز

·        داشتن 6 ماه سابقه موثر فعالیتهای فرهنگی

 

شرایط اختصاصی :

·        اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

·        تسلط به روخوانی و روانخوانی و آشنایی با تجوید ، مفاهیم و ترجمه قرآن

·        توانمندی در امور مدیریت قرآنی (مدیر مسئول)

·        صلاحیت علمی و تخصصی در یکی از حوزه های مورد فعالیت یا تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت

·        دارای طرح و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت جهت اداره موسسه

·        داشتن توان مالی در اداره موسسه و یا توان قدرت جذب حمایت های مردمی به تشخیص هیات رسیدگی

 

مدارک موردنیاز :

·        تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی و اعلام زمینه اصلی فعالیت

·        تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی (دو نسخه)

·        تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر((دو نسخه)

·        تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان((دو نسخه)

·        اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر

·        عکس ۴×۳ جدید (5 قطعه) (با درج نام و نام‌خانوادگی در پشت کلیه عکسها(

·        اساسنامه (۱ نسخه) به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی

·        تکمیل پرسشنامه‌های «درخواست تأسیس» و «پرسشنامه مشخصات فردی» و «فرم مشخصات فردی»

·        ارائه سوابق فعالیت‌های فرهنگی هنری قرآنی

 

لازم به ذکر است مدارک مربوطه باید برای همه اعضای هیات موسس تکمیل وکپی تمام مدارک در برگه A4 و یک­رو گرفته شود.