• بانک اطلاعات پژوهشگران

بانک پژوهشگران

  • محور های پژوهشی

محورهای پژوهشی مد نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین:

1- چشم انداز فرهنگی استان قزوین

2- حمایت از فصل نامه های پژوهشی استان قزوین

3- حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری در امور فرهنگی و هنری

4- تحلیل محتوای مطبوعات محلی استان

5- بررسی قابلیت های فرهنگی استان

6- بررسی نیازهای فرهنگی اقشارمختلف در استان

7- بررسی فضاهای فرهنگی در مقایسه با نیازهای فرهنگی استان

  • اخبار پژوهشی

موردی برای نمایش وجود ندارد.